Pilihan Rawatan

Sebenarnya, kegagalan buah pinggang tidak ada penawarnya. Tetapi dengan rawatan berkualiti serta konsisten, istilah untuk dunia berakhir tiada dan pesakit masih berpeluang untuk menjalani kehidupan yang bermakna.
Oleh yang demikian, pesakit-pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang boleh hidup aktif dan melakukan perkara-perkara yang disukai untuk tahun seterusnya.

Terdapat 2 pilihan rawatan untuk kegagalan buah pinggang. Rawatan dialisis dan pemindahan buah pinggang. Terdapat juga pilihan yang ketiga iaitu “tidak berbuat apa-apa”. Kami berharap bahawa anda akan tidak pernah memilih pendekatan ini.

Bagi rawatan dialisis terdapat dua cara iaitu hemodialisis dan dialisis peritoneal. Di bawah hemodialisis terbahagi kepada dua iaitu rawatan dialisis dipusat Hemodialisis (HD) dan rawatan dialisis dirumah (HHD). Manakala dialisis peritoneal, pesakit mempunyai pilihan untuk menjalani Continous Ambulatory Peritoneal Dialisis (CAPD) atau Automatik Peritoneal Dialisis (APD).

Start typing and press Enter to search